Asset 1

Balo Group

| گروه بالو

(مدیریت سرمایه)
یک اقتصاد پویا و رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی به‌ویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد به سهولت امکان‌پذیر نیست. هر بنگاه اقتصادی برای تأسیس و ادامه فعالیت نیازمند سرمایه است از این رو سرمایه‌گذاری را با واژه سرمایه معنی می‌بخشیم.

| گروه بالو

مدیریت سرمایه یک استراتژی علمی اما کاملاً شخصی و مختص به هر سرمایه‌گذار است و بنا بر شخصیت، روحیات و اهداف مالی افراد، متفاوت خواهد بود. علاوه بر این، سن سرمایه‌‌گذار، میزان سرمایه، اهداف و زمان تعیین‌شده برای رسیدن به اهداف نیز نقش مهمی در تعیین استراتژی مدیریت سرمایه دارد. هدف اصلی مدیریت سرمایه، بقای آن است. در مرحله بعدی کسب سود و افزایش سرمایه در اولویت قرار می‌گیرند. در فرایند سرمایه‌گذاری به زمان نیاز است. از دیدگاه مالی سرمایه‌گذاری عبارت است از هرگونه فدا کردن یک دارایی به امید کسب منفعتی در آینده. فدا کردن دارایی برابر است با سرمایه اولیه؛ امید بیانگر مفهوم ریسک است؛ منفعت بیانگر مفهوم بازده است؛ آینده بیانگر مفهوم زمان است؛ سرمایه‌گذاری نیاز به یک ورودی، عملیات، زمان و خروجی می‌باشد پس سرمایه‌گذاری یک فرایند است. هدف از سرمایه‌گذاری کسب بازده می‌باشد. بازده‌ای که در آینده خواهان آن هستید (بازده مورد انتظار) به دلیل قطعی نبودن وقایع آتی سرمایه‌گذاری و محاسبات مربوط به آن (عدم اطمینان) با بازده به‌دست‌آمده در آینده (بازده تحقق‌یافته) می‌تواند متفاوت باشد. این تفاوت را ریسک می‌گویند. واحد مدیریت سرمایه در هولدینگ برتو با ارزشیابی، تجزیه‌وتحلیل اظهارنامه‌های مالیاتی و اوراق بهادار به‌صورت جداگانه و ایجاد یک سبد سرمایه‌گذاری با حداقل ریسک و بازده

Asset 30

هلدینگ بِرتو ( berto ) ، بر خلاف تصور نام یک شرکت نیست ، بلکه نام بِرندی است که چندین شرکت با فعالیت در حیطه کسب و کار ، معادن ، مهندسی ، بازرگانی و تولید در زمینه های گوناگون ، تحت عنوان این مجموعه و این نام مشغول به فعالیت هستند.

برای عضویت در خبرنامه برتو ایمیل خود را وارد کنید.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به هلدینگ برتو است.