Asset 1

Khak Pey Rah

| شرکت خاک پی راه

شرکت راه و ساختماني خاک پي راه در سال 1385، تحت شماره717 و در اداره ثبت شهرستان آباده ثبت گردید و فعالیت خود را در زمینه های مشاوره، طراحی، نظارت، اجرا و مدیریت پروژه های ساختمانی آغاز نموده و در نقاط مختلف استان فارس، اقدام به اجرای پروژه های بزرگ و مهمي نموده است. امروزه شرکت راه و ساختماني خاک پي راه، به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های پیمانکاری شمال فارس، عهده دار پروژه های مهمی در سراسر استان فارس می باشد.

| شرکت خاک پی راه

شرکت راه و ساختماني خاک پي راه در سال 1385 توسط مهندس مهدي احمدي، تحت شماره717 و در اداره ثبت شهرستان آباده ثبت گردید و فعالیت خود را در زمینه های مشاوره، طراحی، نظارت، اجرا و مدیریت پروژه های ساختمانی آغاز نموده و در نقاط مختلف استان فارس، اقدام به اجرای پروژه های بزرگ و مهمي نموده است. امروزه شرکت راه و ساختماني خاک پي راه، به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های پیمانکاری شمال فارس، عهده دار پروژه های مهمی در سراسر استان فارس می باشد.

این شرکت هم اکنون دارای:

1. رتبه 2 در رشته ابنیه ،
2. رتبه 5 در رشته راه و ترابری ،
3. و همچنین رتبه 5 در رشته آب،
از معاونت راهبردي رياست جمهوري می باشد.
شرکت راه و ساختماني خاک پي راه همچنین عضویت سازمانهای مربوطه زیر را دارا می باشد:
انجمن انبوه سازان استان فارس
( سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس ) به عنوان شرکت مجري.

wwwww

هلدینگ بِرتو ( berto ) ، بر خلاف تصور نام یک شرکت نیست ، بلکه نام بِرندی است که چندین شرکت با فعالیت در حیطه کسب و کار ، معادن ، مهندسی ، بازرگانی و تولید در زمینه های گوناگون ، تحت عنوان این مجموعه و این نام مشغول به فعالیت هستند.

برای عضویت در خبرنامه برتو ایمیل خود را وارد کنید.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به هلدینگ برتو است.