عکس هوایی از پروژه 288 واحدی شرکت خاک پی راه

| شرکت خاک پی راه

Khak Pey Rah

شرکت راه و ساختماني خاک پي راه در سال 1385، تحت شماره 717 و در اداره ثبت شهرستان آباده ثبت گردید و فعالیت خود را در زمینه‌های مشاوره، طراحی، نظارت، اجرا و مدیریت پروژه‌های ساختمانی آغاز نموده و در نقاط مختلف استان فارس، اقدام به اجرای پروژه‌های بزرگ و مهمي نموده است. امروزه شرکت راه و ساختماني خاک پي راه، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پیمانکاری شمال فارس، عهده‌دار پروژه‌های مهمی در سراسر استان فارس می‌باشد.

| شرکت خاک پی راه

شرکت راه و ساختماني خاک پي راه در سال 1385 توسط مهندس مهدي احمدي، تحت شماره 717 و در اداره ثبت شهرستان آباده ثبت گردید و فعالیت خود را در زمینه‌های مشاوره، طراحی، نظارت، اجرا و مدیریت پروژه‌های ساختمانی آغاز نموده و در نقاط مختلف استان فارس، اقدام به اجرای پروژه‌های بزرگ و مهمي نموده است. امروزه شرکت راه و ساختماني خاک پي راه، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پیمانکاری شمال استان فارس، عهده‌دار پروژه‌های مهمی در سراسر استان فارس می‌باشد.

این شرکت هم اکنون دارای:

  1. رتبه 2 در رشته ابنیه،
  2. رتبه 5 در رشته راه‌وترابری،
  3. و همچنین رتبه 5 در رشته آب،

از معاونت راهبردي ریاست‌جمهوری می‌باشد.

شرکت راه و ساختماني خاک پي راه همچنین عضویت سازمان‌های مربوطه زیر را دارا می‌باشد:

1- انجمن انبوه‌سازان استان فارس

2- (سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان فارس) به‌عنوان شرکت مجري.

wwwww