برند های زیر مجموعه

آخرین اخبار سایت

هلدینگ برتو
صنعت، معدن، ساختمان

هلدینگ بِرتو ( berto ) ، بر خلاف تصور نام یک شرکت نیست ، بلکه نام بِرندی است که چندین شرکت با فعالیت در حیطه کسب و کار ، معادن ، مهندسی ، بازرگانی و تولید در زمینه های گوناگون ، تحت عنوان این مجموعه و این نام مشغول به فعالیت هستند.

لازم به ذکر است تمامی کسب و کارهای زیر مجموعه برتو ، از لوگوی مشترک سرمایه گذاری بِرتو  بهره برده و در عین حال ، هر یک از آنها ، از نام و هویت تجاری خود استفاده می کنند.

همچنین ، هر مجموعه زیر نظر مستقیم این نام بوده ، ولی در قرارداد ها و موارد قانونی ، با نام های اصلی خود و با امضاء مدیران صاحب امتیاز آن مجموعه دارای هویت قانونی می شوند.

در حال حاضر حدود 400 نفر به صورت مستقیم ، با اشتغال در زیر مجموعه های بِرتو امرارمعاش می کنند و تعداد بیشتری به طور غیر مستقیم در ارتباط با این مجموعه می باشند.

مشتریان ما