گروه خاک پی راه

 

شرکت راه و ساختماني خاک پي راه در سال 1385 توسط مهندس مهدي احمدي، تحت شماره717 و در اداره ثبت شهرستان آباده ثبت گردید و فعالیت خود را در زمینه های مشاوره، طراحی، نظارت، اجرا و مدیریت پروژه های ساختمانی آغاز نموده و در نقاط مختلف استان فارس، اقدام به اجرای پروژه های بزرگ و مهمي نموده است.

شرکت راه و ساختماني خاک پي راه با اجراي پروژه هايي همچون: مدرسه 5 کلاسه راهنمايي شهيد دستغيب جيان بوانات؛ مدرسه 12 کلاسه ابتدايي متحدان ايزدخواست آباده و هنرستان شبانه روزي خاتم الانبياء سوريان بوانات آغاز به کار نموده است.

همچنين اين شرکت پروژه هاي مهمي مانند: پروژه 196 واحدي مسکن مهر خاص فرهنگيان شهرستان آباده؛ پروژه120  واحدي تعاونی مسکن مهر محلی آباده ؛ دانشگاه علمی کاربردی آباده ؛ ساختمان نظام مهندسی شهرستان آباده ؛ دبيرستان شبانه روزي شهرستان اقليد ؛ و چندين پروژه مهم استاني را با توان فني، تخصصي و اجرايي بسيار بالا در طول عمر کوتاه خود به انجام رسانده است.

امروزه شرکت راه و ساختماني خاک پي راه، به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های پیمانکاری شمال فارس، عهده دار پروژه های مهمی در سراسر استان فارس می باشد.

این شرکت هم اکنون دارای:

 1- رتبه 3 در رشته ابنیه ،

2- رتبه 5 در رشته راه و ترابری ،

 3- و همچنین رتبه 5 در رشته آب،

 از معاونت راهبردي رياست جمهوري می باشد.

شرکت راه و ساختماني خاک پي راه همچنین عضویت سازمانهای مربوطه زیر را دارا می باشد:

انجمن انبوه سازان استان فارس

( سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس ) به عنوان شرکت مجري.