گروه کلبه سازان

شرکت فنی مهندسی کلبه سازان

شرکت کلبه سازان در سال 1386 توسط مهندس علی اصغر احمدي، تحت شماره 805 و در اداره ثبت شهرستان آباده ثبت گردید و فعالیت خود را در زمینه های مشاوره، طراحی، نظارت، اجرا و مدیریت پروژه های ساختمانی آغاز نموده و در نقاط مختلف استان فارس، اقدام به اجرای پروژه های بزرگ و مهمي نموده است.

این شرکت در حال حاضر دارای گواهی نامه فعالیت در رشته های :

1-رتبه 3 در رشته ساختمان

 2- رتبه 5 در رشته آب

3- رتبه 4 در رشته تاسیسات و تجهیزات

 5- رتبه 5 در رشته کاوش های زیر زمینی

 7- رتبه 5 در رشته مرمت آثار باستانی

 را از معاونت راهبردي رياست جمهوري می باشد.