گروه معادن خاک گلدشت

معدن خاک نسوز گلدشت واقع در 55 کیلومتری جاده آباده - شیراز بوده و دارای یکی از مرغوب ترین خاک نسوز و صنعتی  کشور میباشد.

شرکت خاک پی راه در سال 1391 این معدن را به ثبت رسانیده که تا کنون توانسته است خاک مورد نیاز بیش از 30 کارخانه کاشی و آجر نسوز را در استان فارس و یزد تامین کند.