آتش نشانی شماره 2 آباده

گروه سرمایه گذاری برتو در ادامه پروژه های اداری خود و با دارا بودن توان فنی بالای خود ساختمان آتش نشانی شماره 2 شهرستان آباده را تنها در مدت زمان 6 ماه توسط توان شرکت خاک پی راه ساخته و تحویل آن سازمان محترم نموده است .