پارک جنگلی فرهمند آباده

پارک تفریحی ، جنگلی شهرستان آباده در ابتدای جاده آباده-اصفهان قرار گرفته که با همکاری شهرداری آن شهرستان و مدیران و نیروهای اجرای مجرب گروه سرمایه گذاری برتو پس از سالها این پارک بهسازی و قابل استفاده برای عموم گردید.

این پارک با توجه به موقعیت مکانی بسیارمناسب خود ،به محلی جذاب جهت رفاه بسیاری از هم وطنان که در مسیر آباده اصفهان تردد دارند تبدیل گردیده است که باعث خورسندی این مجموعه می باشد که توانسته قدمی این راه برداشته باشد .