مرکز خرید پونک آباده

پس از اتمام پروژه های مسکن مهر در شهرستان آباده و سکونت بیش از 500 خانوار در این مجموعه کمبود یک مرکز خرید در  آن منطقه به صورت چشمگیری احساس میشد.

که گروه سرمایه گذاری برتو با توجه به فعالیت گشترده خود در مسکن مهر شهرستان و کسب افتخار برترین سازنده مسکن مهر کشور از نظر طراحی و کیفیت ساخت با همکاری ستاد مسکن مهر شهرستان بر آن شد تا مرکز خریدی را نیز در منطقه اجرا و در اختیار ساکنین قرار دهد . که با تلاش و همت این مجموعه مجتمع خرید پونک طراحی و اجرا گردید .