دانشگاه علمی کاربردی

گروه سرمایه گذاری برتو در راستای همکاری با سازمان ها و ارگان های دولتی ، اقدام به طراحی و ساخت پروژه دانشگاه علمی کاربردی شهرستان آباده نمود . و با تلاش شبانه روزی پرسنل و مهندسین این مجموعه ، ساختمان دانشگاه طی مدت زمان 6 ماه ساخته و تحویل داده شد