ساختمان خاک پی راه

ساختمان خاک پی راه واقع در بلوار پاسداران شهرستان آباده دفتر مرکزی گروه سرمایه گذاری برتو می باشد .

این ساختمان در قالب 1 طبقه تجاری و 2 طبقه اداری می باشد و به دلیل نزدیکی به معادن سنگ و خاک این مجموعه از طرف هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری به عنوان ساختمان مرکزی انتخاب و مشغول به فعالیت می باشد .