پروژه 164 واحدی آپاتیه 2

پروژه 164 واحدی آپاتیه 2 :

موقعییت مکانی پروژه :

مجتمع مسکونی آپاتیه در فاز یک شهر صدرا در فاصله 11 کیلومتری از شهر شیراز واقع در بلوار البرز ، خیابان البرز 3 ، جنب مجتمع آپاتیه 1 در حال ساخت می باشد .

مدت زمان پروژه :

مدت زمان پروژه طی پیش بینی انجام شده نهایتاً 24 ماه بوده و گزارش پیشرفت ، هر هفته به صورت رسمی از طریق سایت و اینستاگرام شرکت اعلام میگردد.

مشخصات عمومی زمین :

زمین این پروژه به پلاک ثبتی 27342در قطعه 486 اراضی ثبتی شهر صدرا واقع شده.

شرایط پیش فروش :

1)  دارای وام بانکی 50 میلیون تومان میباشد.

2)  مبلغ 10 میلیون تومان موعد تحویل واحد.

3)  مابقی قیمت واحد در اقساط 24 ماه تنظیم و تسویه میگردد.

4)  در صورت تمایل به گرفتن وام ، خرید اوراق بر عهده خریدار می باشد.  

gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,

گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,

جهت مشاهده عکس های سه بعدی پروژه بر روی همین لینک کلیک فرمایید


روند پیشرفت کار

گزارش پیشرفت پروژه خرداد ماه آپاتیه 2 - 1397/04/01

بلوک 10

* اجرای کاشی کاری بدنه سرویس ها و آشپزخانه

* اجرای قرنیز واحد ها

* اجرای نمای بیرونی ترکیب سنگ و آجر

* نصب فریم پنجره ها

بلوک 9

* اجرای بتن ریزی دیوار و ستون طبقه 5 و 6

* اجرای بتن ریزی سقف 5 و 6

* اجرای سفال چینی طبقه 4 و 5

* جازنی جهت تاسیسات مکانیکی

* اجرای گل و گچ طبقه 5 و 4

بلوک 8

* اجرای سقف طبقه 2 و 3

* اجرای دیوار و ستون طبقه 2 و 3

* اجرای سفال چینی طبقه همکف ، اول و دوم

* اجرای پلاستر داخل انباری ها

بلوک 7

* اجرای دیوار و ستون طبقه اول و دوم

* اجرای سقف طبقه اول

* اجرای سفال چینی طبقه همکف

* اجرای پلاستر داخل انباری ها

بلوک 6

* اجرای بتن مگر

* آرماتور بندی و قالب بندی فونداسیون

بلوک 5

* اجرای بتن مگر

* آرماتور بندی و قالب بندی فونداسیونگزارش پیشرفت پروژه تیر ماه آپاتیه 2 - 1397/05/01

بلوک 10

* اتمام قرنیز واحد ها ( مترریال مورد استفاده : سنگ )

* آهن کشی آسانسور

* اجرای نمای بیرونی ترکیب سنگ و آجر

* اجرای نمای لابی ها ( متریال مورد استفاده : سنگ و آجر )

* نصب چهارچوب درب های ضد سرقت

* شروع سرامیک کف واحد ها

* شروع اجرای سنگ پله

بلوک 9

* اجرای بتن ریزی دیوار و ستون طبقه 7

 

بلوک 8

 

* اجرای دیوار و ستون طبقه چهارم

* اجرای گل و گچ طبقه دوم

بلوک 7

* اجرای سقف طبقه دوم

* اجرای دیوار و ستون طبقه سوم

* اجرای سفال چینی طبقه همکف

* اجرای پلاستر داخل انباری ها

بلوک 6

* اجرای بتن ریزی فونداسیون

* آغاز آرماتور بندی طبقه همکف

بلوک 5

* آرماتور بندی و قالب بندی فونداسیون

* اجرای بتن ریزی فونداسیونگزارش پیشرفت پروژه مرداد ماه آپاتیه 2 - 1397/06/01

بلوک 10

*اجرای آجر نما

*اجرای نمای لابی

*نصب ریل ها و درب آسانسور

*اجرای پله

*اجرای سرامیک طبقه های  سوم-چهارم و پنجم

*سیم کشی برق

بلوک 9

*دیوار ستون طبقه هشتم

*سقف  طبقه هشتم

بلوک 8

*دیوار ستون طبقه چهارم

*سقف طبقه چهارم

*گچ و خاک طبقه اول و دوم

بلوک 7

*سقف طبقه سوم

*سفال چینی طبقه دوم

*شمشه گیری طبقه دوم

بلوک 6

*آرماتوربندی دیوار ستون همکف

بلوک 5

*آرماتوربندی دیوار ستون همکف

*بتن ریزی دیوار ستون همکف

 گزارش پیشرفت پروژه شهریور ماه آپاتیه 2 - 1397/07/01

بلوک 10

* اجرای نمای لابی

* اجرای سرامیک طبقه 6

* اجرای پلاستر داخل چاله آسانسور(کنار درب آسانسور)

* تیغه چینی داخل چاله آسانسور(کنار درب آسانسور)

* پلاستر زیر- داخل راه پله

بلوک 9

* اجرای سقف طبقه 8

* اجرای دیوار ستون خرپشته

* اجرای سقف خرپشته

* اجرای تیغه چینی طبقه 7

* اجرای گچ و خاک طبقه 6

* اجرای تاسیسات طبقه 5

* اجرای فوم بتن طبقات 2-3-4

* اجرای لوله برق کف طبقه سوم و چهارم

بلوک 8

* اجرای سقف طبقه 4

* اجرای دیوار ستون طبقه 5

* اجرای لوله گذاری عمودی برق طبقه 3

بلوک 7

* اجرای دیوار ستون طبقه 4

* اجرای گچ و خاک طبقه 2

بلوک 6

* بتن ریزی دیوار ستون همکف

 گزارش پیشرفت پروژه مهر ماه آپاتیه 2 - 1397/08/01

 

*بلوک 10

- اجرای سنگ کف پاگرد طبقات

- اجرای پلاستر نرمه داخل اتاق آسانسور

- اجرای گچ زیرکار راه پله و واحدهای طبقات 5،6

- اجرای نمای قسمت های جنوبی

 

* بلوک9

- اجرای تیغه چینی طبقه 8

- اجرای جان پناه پشت بام

- تیغه چینی خرپشته

- اجرای گچ و خاک طبقات 7،8

- اجرای فوم بتن طبقه5

- اجرای تاسسیات طبقات 6،7

- اجرای لوله برق طبقات 6،7

-کاشی کاری طبقه 2

- نصب چهارچوب فلزی و کمد طبقات5،4،3،2

- چیدن داکت داخل سرویس ها و آشپزخانه طبقات 5،4،3،2

 

* بلوک 8

- اجرای سقف طبقه 5

- اجرای تیغه چینی طبقه 4

- اجرای گچ و خاک طبقه 3

- جازنی تاسسیات مکانیکی

 

*بلوک7

- اجرای سقف طبقه4

- اجرای تیغه چینی طبقه 3

- اجرای گچ و خاک طبقه 3

- جازنی تاسسیات مکانیکیگزارش پیشرفت پروژه آبان ماه آپاتیه 2 - 1397/08/30

*بلوک 10

- اجرای گچ زیرکار راه پله و طبقه 4 و سفیدکاری طبقه 6 واحد 2

- اجرای نما قسمت جنوبی

- قیرکشی پشت بام

 

* بلوک9

- پلاستر جان پناه

- پلاستر زیر چاله آسانسور و اتاق آسانسور

- تست تاسیسات مکانیکی طبقه 6-7-8

- اجرا فوم بتن طبقه6-7-8

- کاشی کاری طبقه 3-4-5

- چیدن داکت داخل سرویس های طبقات 6-7-8

 

*بلوک 8

- اجرای دیوار ستون طبقه 6

- اجرای گچ و خاک طبقه 4

- اجرای لوله برق عمودی طبقه 4

 

*بلوک 7

- اجرای دیوار ستون طبقه 5

- اجرای تیغه طبقه 4

- اجرای لوله برق عمودی طبقه 3

 

*بلوک 5

- کرسی چینیگزارش پیشرفت پروژه آذر ماه آپاتیه 2 - 1397/10/01

*بلوک 10

- اجرای سفیدکاری طبقات 6-5 و طبقه ی 4 در حال اجرا می باشد

- اتمام نما سمت جنوبی و شرقی

- اجرای ایزوگام پشت بام

- نصب چهارچوب پنجره UPVC

 

*بلوک 9

- اتمام پلاستر جان پناه

- اتمام نرمه کشی چاله آسانسور

- اتمام فوم بتن طبقات

- اجرای کاشی بدنه طبقات 2-3-4-5-6-7(واحد3)-8(واحد های 1 و 4)

-اجرای نما سمت جنوبی

 

*بلوک 8

- اجرای بتن ریزی سقف طبقه ششم(سقف هفتم)

- اجرای لوله برق عمودی طبقه پنجم

 

*بلوک 7

- اجرای بتن ریزی سقف طبقه پنجم(سقف ششم)

- اجرای آرماتوربندی و تاییدیه ناظر عالیه جهت قالب بندی و بتن ریزی

- اجرای لوله برق عمودی طبقه چهارم

 

*بلوک 6

- اجرای سقف طبقه همکف

 

*بلوک 5

- اجرای کرسی

- اجرای ایزوگام کرسی

- پر کردن کرسی

- آماده سازی جهت اجرای سقف طبقه همکفگزارش پیشرفت پروژه دی ماه آپاتیه 2 - 1397/11/02

*بلوک10

- اجرای سفیدکاری طبقات 6-5-4 به طور کامل و طبقه 3 در حال اجرا

- اجرای سنگ نمای لابی طبقه همکف

- اجرای کابین و درب آسانسور

 

*بلوک 9

- اتمام سرامیک کف در طبقات 2-3-4-5-6-7-8

- شروع نمای سمت شرق و شمال بلوک

- اتمام نمای سمت جنوب و غرب ساختمان

- اتمام شیب بندی پشت بام و سرپله

- شروع نمای لابی طبقه دوم

 

*بلوک 8

- اجرای آرماتوربندی و تیرچه گذاری سقف طبقه 7

- اجرای گل و گچ طبقه 5

- تخلیه مصالح جهت اجرای آجر چینی طبقه 6

 

*بلوک 7

- اجرای آرماتور بندی و قالب بندی دور سقف طبقه 6

- اجرای تیغه چینی طبقه 5

- اتمام گل و گچ طبقه 4

 

*بلوک 6

- اجرای کامل سقف طبقه همکف بلوک 6 و منتظر تایید ناظر

 

*بلوک 5

- تاییدیه ناظر جهت اجرای سقف طبقه همکف و اجرای بتن ریزی

   گزارش پیشرفت پروژه بهمن ماه آپاتیه 2 - 1397/12/01

  *بلوک10

  - سفیدکاری طبقه 2 و 3

  - اتمام سرامیک کاری کف تراس

   

  *بلوک 9

  - آهن کشی آسانسور

  - اتمام نمای بدنه سمت شرق

  - اتمام نمای لابی طبقه 8 ، 7 ، 6 و 5

  - اجرای سنگ کف پاگرد های راه پله

   

  *بلوک 8

  - بتن ریزی سقف طبقه 7

  - آرماتور بندی دیوار و ستون طبقه 8

  - سفال چینی طبقه 6

  - نصب لوله عمودی تاسیسات برق طبقه 6

  - شمشه گیری و گچ و خاک طبقه 6

  - اجرای کامل تاسیسات تا طبقه 4

   

  *بلوک 7

  - بتن ریزی سقف طبقه 6

  - بتن ریزی دیوار و ستون طبقه 7

  - نصب لوله های عمودی تاسیسات برق طبقه 5

  - شمشه گیری و گچ و خاک طبقه 5

  - اجرای کامل تاسیسات تا طبقه 4

  *بلوک 6

  - بتن ریزی سقف طبقه همکف

  - آرماتور بندی دیوار و ستون طبقه اول

   

  *بلوک 5

  - اجرای دیوار و ستون طبقه اول

  - آرماتور بندی سقف طبقه اول

      گزارش پیشرفت پروژه اسفندماه آپاتیه 2 - 1398/01/15

   *بلوک10

   - اجرای کامل حفاظ نرده راه پله

   - اتمام سفید کاری

    

   *بلوک 9

   - نصب درب و پنجره های دوجداره

   - اجرای سرامیک بدنه پارکینگ 1

   - اجرای سنگ کف پاگرد های راه پله

    

   *بلوک 8

   - بتن ریزی دروار و ستون طبقه 8

   - آرماتور بندی سقف طبقه 8

   - اجرای کامل تاسیسات تا طبقه 5

    

   *بلوک 7

   - بتن ریزی سقف طبقه 7

   - گل و گچ طبقه 8

   - اجرای کامل تاسیسات تا طبقه 5

   *بلوک 6

   - بتن ریزی دیوار و ستون طبقه اول

    

   *بلوک 5

   - بتن ریزی سقف طبقه اول

        گزارش پیشرفت پروژه فروردین ماه آپاتیه 2 - 1398/02/01

    *بلوک10

    - اجرای کناف طبقات 5 و 6

    - تیغه چینی انباری داخل پارکینگ

    - نصب پنجره های upvc راه پله ها و کامل کردن یراق الات درب و پنجره واحد ها

    berto'BERTO

    *بلوک 9

    - اجرای سرامیک کف

    - اجرای سنگ کف لابی کل طبقات

    - اجرای سرامیک کف خر پشته

    - بتن ریزی عرشه چاله آسانسور

    - رنگ آمیزی آهن کشی و دیوار . چاله آسانسور

     berto'BERTO

    *بلوک 8

    - بتن ریزی سقف 8

    - اجرا و بتن ریزی خرپشته

    - اجرای wall post طبقه 7

    - سفال چینی طبقه 7

    berto'BERTO

    *بلوک 7

    - اجرای wall post طبقه 6

    - سفال چینی طبقه 6

    - اجرا و بتن ریزی دیوار ستون طبقه 8

    - اتمام گل و گچ طبقه 5

    berto'BERTO

    *بلوک 6

    - اجرا و بتن ریزی دیوار و ستون طبقه دوم

    berto'BERTOberto'BERTO

    *بلوک 5

    - اجرا و بتن ریزی دیوار و ستون طبقه دوم

    berto'BERTO     گزارش پیشرفت پروژه اردیبهشت ماه آپاتیه 2 - 1398/03/03

     *بلوک10

     - اجرای کناف طبقات 3و 4

     - اجرای سرامیک بدنه پارکینگ

     - اجرای پلاستر داخل انباری ها

     - نصب درب انباری ها

     - اجرای تاسیسات پارکینگ

      

     berto'BERTO

     *بلوک 9

     - اجرای سفید کاری طبقه 5

     - اجرای سیمان کشی کف اتاقک آسانسور

     - اجرای پلاستر بدنه اتاقک آسانسور

     - اجرای تیغه های پارکینگ

      berto'BERTO

     *بلوک 8

     - سفال چینی طبقه 8

     - اجرا شمشه گیری گل و گچ طبقه 8

     - آغاز نمای ساختمان ضلع شمال و شرق

     - اجرای وال پست طبقه 8

     - اجرای گچ و خاک طبقه 6 و 7

     berto'BERTO

     *بلوک 7

     - اجرای wall post طبقه 7

     - سفال چینی طبقه 7

     - اجرا آرماتور بندی سقف طبقه 8

     - اتمام گل و گچ طبقه 5

     berto'BERTO

     *بلوک 6

     - اجرای آرماتور بندی دیوار و ستون طبقه سوم

     - بتن ریزی سقف طبقه 2

     berto'BERTOberto'BERTO

     *بلوک 5

     - اجرای آرماتور بندی سقف طبقه 3

     berto'BERTO      گزارش پیشرفت پروژه خرداد ماه آپاتیه 2 - 1398/04/03

      *بلوک10

      - اجرای پلاستر و نرمه کشی انباری ها  berto

      - اجرای سرامیک کف انباری ها berto

      - اجرای کناف و تایل  berto

      berto'BERTO

      *بلوک 9

      - اجرای ایزوگام خرپشته و پشت بام berto

      - اجرای سفیدکاری طبقه berto8

      - اجرای رنگ آمیزی شاسی آسانسورberto

      - اجرای پلاستر انباری هاberto

      - اجرای مش بندی و شات کریت پشت بلوک berto

      - اجرای 95% نمای بلوکberto

      - نصب درب و پنجره های 2جداره berto

       berto'BERTO

      *بلوک 8

      - اجرای کامل تاسیسات در کلیه طبقات berto

      - اجرای 60% نمای بلوک berto

      - اجرای گل و گچ طبقه  berto8

      - جازنی لوله های عمودی تاسیسات برق berto

      - تکمیل آرماتور بندی و بتن ریزی خرپشته berto

      - اتمام آجر چینی خرپشته berto

      - اجرای جان پناه berto

      - اجرای پلاستر آسانسور berto

      - اجرای پلاستر جان پناه berto

      - اجرای مش بندی و شات کریت پشت بلوک  berto

      berto'BERTO

      *بلوک 7

      - اتمام اسکلت و بتن ریزی بلوک berto

      - اجرای خرپشته و بتن ریزی  berto

      - اجرا آجر چینی طبقه berto8

      - اجرای جان پناه berto

      - اجرای مش بندی و شات کریت پشت بلوک  berto

      - اجرای وال پست طبقه 8

      - اجرای تاسیسات گاز تا طبقه berto7

      - اتمام گل و گچ طبقه 6 و berto7

      berto'BERTO

      *بلوک 6

      - اجرای بتن ریزی دیوار و ستون طبقه berto3

      - اجرای سقف طبقه berto3

      berto'BERTOberto'BERTO

      *بلوک 5

      - اجرای بتن ریزی سقف طبقه berto3

      - اجرای آرماتور بندی دیوار و ستون طبقه berto4

      - اجرای بتن ریزی دیوار و ستون طبقه bertoberto4

      - اجرای دیوار چینی جداره آسانسور طبقه همکفberto

      - اجرای وال پست طبقات همکف و اول

      berto berto berto berto berto berto TO      گزارش پیشرفت پروژه تیر ماه آپاتیه 2 - 1398/05/05

      *بلوک10

      - اجرای فونداسیون پارکینگ c  

      - اجرای برق کشی واحد ها berto

      - ادامه اجرای کناف و تایل  berto

      berto'BERTO

      *بلوک 9

      - اجرای سفید کاری طبقه6 berto

      - اتمام سفیدکاری طبقه8و7و5 bert

      - اتمام تاسیسات فاضلابberto

      - اجرای زه کشی پشت دیوار جانبی

      O

       

      *بلوک 8

      - اتمام کامل تاسیسات آب و فاضلاب،گاز berto

      - اتمام نصب لوله و تاسیسات برق berto

      - اتمام گل و گچ کلیه طبقات

      - اتمام نمای بیرونی berto

      - نصب چهارچوب انباری ها  berto

      - اجرای سرامیک پارکینگ 2 berto

      - اجرای پلاستر اطاقک و چاله آسانسور berto

      berto'BERTO

      *بلوک 7

      - اجرای پلاستر سیمانی جانپناه berto

      - اجرای تاسیسات آب و فاضلاب ،گاز

      - اجرای شمشه گیری جهت گل و گچ  berto

      - آجر چینی خر پشته و اجرای پلاستر

      - آماده سازی بلوک جهت آغاز نمای بیرونی

      berto'BERTO

      *بلوک 6

      - اجرای بتن ریزی سقف طبقه berto3

      - اجرای و بتن ریزی دیوار و ستون طبقه4 bert 4

      - اجرای خاک برداری پارکینگ b

      *بلوک 5

      - اجرای بتن ریزی سقف طبقه 4

      - اتمام وال پست و نبشی کشی طبقه 2

      - اجرای آجر چینی طبقات همکف ، 1و2       گزارش پیشرفت پروژه مرداد ماه آپاتیه 2 - 1398/06/02

       *بلوک10

       - تکمیل کناف و تایل سرویس ها و آشپزخانه ها 

       - اجرای سنگ کف لابی ورودی گامر

       *بلوک9

       - تیغه پینی تراس اتاق واحد های شماره یک gummer

       - اتمام سفیدکاری طبقه4 و 6 گامر

       - آغاز غرنیز و سرامیک کف اتاق های تراس دار واحد های شماره یکberto

       - اجرای تیغه چینی کناره راه پله gummer

       - تست لوله های آب و فاضلاب بعد از سفید کاری در طبقات 6،7و8

        

       *بلوک 8

       - سیمان کشی بر روی لوله های تاسیسات برق طبقه 8 berto

       - اجرای لوله کشی رایزر عمودی تاسیسات برقیberto

       - سوراخ گیری و آماده سازی سقف ها جهت اجنام فوم بتن

       - نصب فریم پنجره ها گامر berto

       - نصب درب انباری ها گامر berto

       - تکمیل سرامیک پارکینگ ها گامر هاberto

       - تکمیل داکت پکیج ها گامرberto

       berto'BERTO

       *بلوک 7

       - آغاز نمای بیرونی در سه ضلع شرق ، غرب و جنوب و پیشرفت 70 درصدیberto

       - ادامه تاسیسات آب و فاضلاب ،گاز gummer

       - اجرای گل و گچ طبقه 8  gummer

       - اتمام پلاستر خرپشته gummer

       - نصب لوله های سیمانی پکیج تمام طبقات gummer

       berto'BERTO

       *بلوک 6

       - اجرای بتن مگر پارکینگ b

       - اجرای و قالب بندی سقف 3 گامرbert 4

       - اجرای دیوار چینی طبقات همکف و اول گامر

       - اجرای وال پست های طبقات همکف و اول گامر

       *بلوک 5

       - اجرای و بتن ریزی دیوار و ستون طبقه4

        

                گزارش پیشرفت پروژه شهریور ماه آپاتیه 2 - 1398/07/01

        *بلوک10

        - نصب درب چوبی اتاق های داخلی

        ر

        *بلوک9

        - اتمام تیغه پینی تراس اتاق واحد های شماره یک gummer

        - اتمام سفیدکاری طبقه 2و 3گامر

        - اتمام غرنیز و سرامیک کف اتاق های تراس دار واحد های شماره یکbertogummer

        - تست لوله های آب و فاضلاب بعد از سفید کاری در طبقات  2، 3 ، 4 و 5

         

        *بلوک 8

        - اجرای فوم بتن کلیه طبقات berto

        - اجرای فوم بتن پشت بام berto

        - اجرای شیب بندی پشت بام

        - آهن کشی آسانسور  گامر berto

        - لوله کشی برق داخل سرویس ها و آشپزخانه گامر berto

        - تکمیل و پلاستر داکت تاسیسات روی پشت بام گامر هاber گامرberto

        berto'BERTO

        *بلوک 7

        - تکمیل نمای بیرونی در سه ضلع شرق ، غرب و جنوب

        - تکمیل اجرای تاسیسات آب و فاضلاب ،گاز gummer

        - اجرای ساپورت تاسیسات آب و فاضلابgummer

        - اجرای لوله کشی تاسیسات برقی کف کلیه طبقات gummer

        - آهن کشی آسانسور

        - نصب فریم پنجره هاgummer

        berto'BERTO

        *بلوک 6

        - اجرای بتن ریزی سقف سوم

        - اجرای آرماتور بندی دیوار و ستون چهارم

        گامر

        *بلوک 5

        - اجرای و آرماتور بندی سقف چهارم

        - بتن ریزی ستون های پارکینگ  C

        - آرماتور بندی سقف پارکینگ C

         

                  گزارش پیشرفت پروژه مهر ماه آپاتیه 2 - 1398/08/12

         *بلوک10

         - نقاشی کناف ها و چهارچوب کمد دیواری ها

         - نصب دستگیره درب های اتاقی

         ر

         *بلوک9

         - شروع کناف و سقف کاذب واحد هاgummer

         - اجرای سفید کاری اتاق شماره یک واح های شماره یک طبقات 7 و 8 گامر

         - تست لوله های آب و فاضلاب بعد از سفید کاری در کلیه طبقات 

          

         *بلوک 8

         - اجرای کاشی و سرامیک بدنه سرویس ها و اشپزخانه طبقات 5 الی 8 berto

         - اجرای داکت سفالی داخل سرویس ها و آشپزخانه berto

         - اجرای چهارچوب درب سرویس ها 

         - اجرای قرنیز سنگی در طبقات 5 الی 8 گامر berto

         - آغاز اجرای سنگ پله

         - اجرای زه کشی پشت بلوک  گامر bertoجرای زه کشی گامر هاber گامرberto

         berto'BERTO

         *بلوک 7

         - تکمیل آهن کشی چاله آسانسور

         - آماده سازی بلوک جهت اجرای فوم بتن gummer

         - سیمان کشی روی تاسیسات برقیgu

         berto'BERTO

         *بلوک 6

         - بتن ریزی دیوار و ستون طبقه چهارم

         - اجرای آرماتور بندی سقف پنجم

         - اجرای وال پست طبقات 1 الی 3

         - اجرای دیوار چینی طبقات 1 و 2

         - آغاز گل و گچ طبقات 1 و 2

         گامر

         *بلوک 5

         - اجرای بتن ریزی سقف چهارم

         - اجرای آرماتور بندی دیوار و ستون طبقه پنجم

         - اجرای وال پست طبقات 1 الی 3

         - دیوار چینی طبقات 1 و 2

         - اجرای گل و گچ طبقات 1 و 2

         * پارکینگ B

         - اجرا و بتن ریزی فونداسیون

         - اجرای آرماتور بندی ستون هاگامر berto

         گامر berگامر bertoگامر berto

          

                    گزارش پیشرفت پروژه آبان ماه آپاتیه 2 - 1398/09/05

          *بلوک10

          - نقاشی نرده راه پله

          - نصب درب ضد سرقت ورودی واحد ها

          - سفید کاری سقف پارکینگ

          - نصب نرده تراس ها

          - سیم کشی و نصب کلید و پریز ها

          ر

          *بلوک9

          - ادامه کناف و سقف کاذب واحد ها تا 80%gummer

          - اتمام سفید کاری  گامر

          - نصب چهارچوب کمد دیواری

          - اجرای سیم کشی برق 

           

          *بلوک 8

          - ادامه کاشی و سرامیک بدنه سرویس ها و اشپزخانه طبقات تا 80% berto

          - نصب چهارچوب درب های ضد سرقت berto

          - اجرای کامل سنگ پله    گامر bertoجرای زه کشی گامر هاber گامرberto

          berto'BERTO

          *بلوک 7

          - تکمیل تاسیسات برقی

          - تکمیل تاسیسات مکانیکی و اخإ تاییده ناظر gummer

          - داکت چینی بلوکgu

          berto'BERTO

          *بلوک 6

          - اتمام دیوار چینی طبقات 1 ، 2 و3

          - اتمام گل و گچ طبقات 1 ، 2 و 3

          گامر

          *بلوک 5

          - اجرای بتن ریزی دیوار و ستون طبقه پنجم

          - اجرای آرماتور بندی سقف پنجم

          - اجرای دیوار چینی طبقه سوم

           

          * پارکینگ B

          -  بتن ریزی ستون ها

          - اجرای آرماتور بندی سقف گامر berto

          گامر berگامر bertoگامر berto

           

                      گزارش پیشرفت پروژه آذر و دی ماه آپاتیه 2 - 1398/11/13

           *بلوک10

           - تکمیل بلوک و آمادگی جهت تحویل موقت

           *بلوک9

           - اتمام کناف و سقف کاذب واحد هاgummer

           - اجرای کامل سیم کشی تاسیسات برقی بلوک و نصب کلید و پریز ها  گامر

           - نصب نرده های تراس

           - اتمام نمای لابی همکف

            

           *بلوک 8

           - اتمام کاشی کاری کف و بدنهberto

           - اجرای سفید کاری واحد ها 80% berto

           - اجرای شمشیری راه پله ها    گامر brtoجرای زه کشی گامر هاber گامرberto

           - اجرای سیم کشی تاسیسات برقی 20%

           - اجرای کناف و سقف کاذب 30%

           - اجرای کامل پلاستر راه پله

           - اجرای قیر پاشی پشت بام

           - اجرای سقف چاله آسانسور 

           - اجرای پلاستر جانپناه بلوک 8

           - اجرای سرامیک پارکینگ طبقه 1

           - اجرای دیوار حائل   O

           *بلوک 7

           - اجرای فوم بتن

           - اتمام کاشی کاری بدنه gummer

           - اجرای کاشی کاری کف 50%

           - اجرای نصب چهارچوب درب های داخلی

           - اجرای سقف چاله آسانسور

           - اجرای کامل سنگ پله

           - اجرای قرنیز واحد ها

           اجرای قرنیز واحد هberto'BERTO

           *بلوک 6

           - اجرای بتن ریزی دیوار و ستون طبقه 5

           - اجرای آرماتور بندی و بتن ریزی سقف طبقه 5

           - اجرای آرماتور بندی دیوار و ستون طبقه 6

           - اجرای ئال پست طبقه 4

           گامر

           *بلوک 5

           - اجرای بتن ریزی سقف طبقه 5  

           - اجرای آرماتور بندی و بتن ریزی دیوار و ستون طبقه 6

           - اجرای اجرای آرماتور بندی سقف طبقه 6

           - اجرای وال پست طبقات 4و5

            

           * محوطه

            

           -  اجرای دیوار حائل پارکینگ C

           - اجرای دیوار حائل پارکینگ B

           - اجرای بتن ریزی سقف پارکینگ Bامر berto

           گامر berگامر bertoگامر berto

            

                        گزارش پیشرفت پروژه بهمن و اسفند ماه آپاتیه 2 - 1398/12/25

            *بلوک10

            - تکمیل بلوک و آمادگی جهت تحویل موقت

            *بلوک9

            -اجرای روشنایی واحدgummer

            - رفع نواقص و آمادگی جهت تحویل موقت  گامر

             

            *بلوک 8

            - اتمام سفید کاری بلوکbe

            - نصب درب و پنجره دو جدارهberto

            - نصب شیشه های دوجداره   گامر brtoجرای زه کشی گامر هاber گامرberto

            - نصب درب های داخلی 60%

            - اتمام سیم کشی تاسیسات برقی

            - نصب کلید و پریز واحد ها

            - تکمیل آسانسور 80%

            - اجرای چهار چوب و درب انباری ها

            - اجرای ایزوگام پشت بام و خرپشته

            - اتمام نمای خارجی بلوک

            - اتمام نمای لابی طبقات  O

            *بلوک 7

            - اتمام سرامیک کف

            - نکمیل نمای بیرونی بلوک 90% gummer

            - اجرای نمای لابی طبقات 40%

            - اجرای سنگ شمشیری دستگاه پله

            - اجرای سنگ لابی طبقات 30%

            - اجرای سفید کاری طبقات 2 ، 3 ، 4 و 5

            - اجرای سیم کسی تاسیسات برقی 70%

            - اجرا و تکمیل آسانسور 70%

            - تکمیل تاسیسات مکانیکی و فاضلاب

            اجرای قرنیز واحد هberto'BERTO

            *بلوک 6

            - اجرای آرماتور بندی سقف طبقه 6

            - اجرای بتن ریزی سقف طبقه 6

            - اجرای تیغه چینی طبقه 4 و 5

            - اجرای آرماتور بندی دیوار و ستون طبقه 7

            گامر

            *بلوک 5

            - اجرای بتن ریزی سقف طبقه 6 

            - اجرای آرماتور بندی دیوار و ستون طبقه 7

            - اجرای بتن ریزی دیوار و ستون طبقه 7

            - اجرای آرماتور بندی و بتن ریزی سقف طبقه 7

            - اجرای تیغه چینی طبقات 5 و 6

             

            * محوطه

             

            -  اجرای دیوار های داخلی و خارجی پارکینگ c

            - اجرای انباری های پارکینگ c

            - اجرای اجرای جانپناه پارکینگ c

            - اجرای شیب بندی پارکینگ cمر berto

            گامر berگامر bertoگامر berto

             

                          گزارش پیشرفت پروژه اردیبهشت ماه آپاتیه 2 - 1399/03/03

             *بلوک10

             - تکمیل بلوک و آمادگی جهت تحویل موقت

             *بلوک9

             -تکمیل بلوک و آمادگی جهت تحویل موقت  گامر

             BERTO,برتو,خاک پی راه,گروه سرمایه گذاری

             *بلوک 8

             - اتمام سرامیک کفbe

             - اتمام قرنیز هاberto

             - اتمام سفید کاری اتاق آسانسور  گامر brtoجرای زه کشی گامر هاber گامرberto

             - تکمیل نمای بیرونی

             - نصب درب های چوبی داخلی

             - نسفیدکاری سقف پارکینگ ها

             - تکمیل آسانسور

             BERTO,برتو,خاک پی راه,گروه سرمایه گذارO

             *بلوک 7

             - اتمام سفید کاری واحد ها بغیر از واحد های شماره 1 به دلیل وجود بالابر در واحد

             - اتمام سفید کاری راه پلهgummer

             - اتمام نمای لابی طبقات

             - اتمام سرامیک بدنه طبقه اول (پارکینگ 1 ) و تکمیل انباری ها

             - آماده سازی عرشه آسانسور جهت نصب موتور و کابین آسانسور

             - نصب درب و پنجره های دوجداره 80%

             - کناف و سقف کاذب کلیه واحد ها

             BERTO,برتو,خاک پی راه,گروه سرمایه گذاری

             *بلوک 6

             - اجرای بتن ریزی دیوار و ستون طبقه 7

             - اجرای سقف طبقه 7

             - اجرای تیغه چینی طبقه 6

             - اجرای گل و گچ طبقات 2 ، 3 ، 4 و 5

             - اجرای جاگذاری لوله های تاسیسات برقی

             - اجرای جازنی داکت های تاسیسات

             BERTO,برتو,خاک پی راه,گروه سرمایه گذاریگامر

             *بلوک 5

             - اجرا و بتن ریزی دیوار و ستون طبقه 8

             - اجرای تیغه چینی طبقه 6

             - اجرای گل و گچ طبقات 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 6

             - جازنی داکت های تاسیسات برقی

             - اجرای جازنی لوله های تاسیسات برقی

             BERTO,برتو,خاک پی راه,گروه سرمایه گذاری

             * محوطه

             BERTO,برتو,خاک پی راه,گروه سرمایه گذاری

             -  اجرای نمای پارکینگ c

             - تکمیل انباری های پارکینگ c

             - اجرای دیوار محوطه و نمای آن 30%

             - اجرای تیغه چینی دیواره های خارجی و انباری های پارکینگ B

             - اجرای نمای پارکینگ B  80%

             - نصب چهارچوب انباری های پارکینگ B

             - پی ریزی پست برق مخصوص مجتمع

              

              

                            گزارش پیشرفت پروژه خرداد ماه آپاتیه 2 - 1399/04/03

              *بلوک10

              - تکمیل بلوک و آمادگی جهت تحویل موقت

              *بلوک9

              -تکمیل بلوک و آمادگی جهت تحویل موقت  گامر

              BERTO,برتو,خاک پی راه,گروه سرمایه گذاری

              *بلوک 8

              - اتمام کناف و سقف کاذبbe

              - اتمام نمای لابی طبقه همکف berto

              - اجرای سرامیک بدنه طبقه همکف و اول   گامر brtoجرای زه کشی گامر هاber گامرberto

              - تکمیل تاسیسات فاضلاب

              - تکمیل تاسیسات برقی

              - نقاشی کناف ها

              - اجرای نرده پله

              - تکمیل انباری ها

              BERTO,برتو,خاک پی راه,گروه سرمایه گذارO

              *بلوک 7

              - تیغه چینی بالکن واحد های شماره 1

              - اجرای قرنیز و سرامیک کف واحد های شماره1r

              - اتمام کناف و سقف کاذب

              - اتمام آماده سازی اتاقک آسانسور

              - نصب موتور آسانسور

              - اجرای نرده پله

              - اجرای نقاشی کناف ها 70%

              - نصب درب چوبی اتاق ها و سرویس ها

              - اجرای نمای لابی طبقه همکف

              - اجرای سرامیک بدنه طبقه همکف

              - تکمیل انباری های طبقه همکف و اول

              BERTO,برتو,خاک پی راه,گروه سرمایه گذاری

              *بلوک 6

              - اتمام تیغه چینی طبقه 7

              - اجرای تاسیسات فاضلاب

              - اجرای جازنی تاسیسات برقی 6

              - اجرای گل و گچ طبقه 6

              - اجرای تیغه چینی و پلاستر انباری ها

              BERTO,برتو,خاک پی راه,گروه سرمایه گذاریگامر

              *بلوک 5

              - اتمام اسکلت بتنی

              - اجرای تیغه چینی طبقه 7

              - اجرای تاسیسات فاضلاب

              - جازنی داکت های تاسیسات برقی

              - اجرای نبشی کشی و آماده سازی بلوک جهت نمای بیرونی

              BERTO,برتو,خاک پی راه,گروه سرمایه گذاری

              * محوطه

              BERTO,برتو,خاک پی راه,گروه سرمایه گذاری

              -  تکمیل نمای پارکینگ c

              - اجرای پلاستر انباری های پارکینگ c

              - اجرای سرامیک بدنه پارکینگ c

              - اجرای لوله های برق پارکینگ B

              - تکمیل نمای پارکینگ B 

              - نپیشرفت محوطه سازی 20%

              - پیشرفت نمای دیوار محوطه 60%

               

               

               

                              گزارش پیشرفت پروژه تیر و مرداد ماه آپاتیه 2 - 1399/06/22

               *بلوک10

               - تکمیل بلوک و آمادگی جهت تحویل موقت

               *بلوک9

               -تکمیل بلوک و آمادگی جهت تحویل موقت  گامر

               BERTO,برتو,خاک پی راه,گروه سرمایه گذاری

               *بلوک 8

               -تکمیل بلوک و آمادگی جهت تحویل موقت 

               BRTO,برتو,خاک پی راه,گروه سرمایه گذارO

               *بلوک 7

               -تکمیل بلوک و آمادگی جهت تحویل موقت 

               BERTO,برتو,خاک پی راه,گروه سرمایه گذاری

               *بلوک 6

               - اتمام تیغه چینی طبقه 8

               - اجرای تاسیسات فاضلاب ، گاز و آتشنشانی

               - اجرای لوله گذاری تاسیسات برقی

               - اجرای گل و گچ طبقه 8

               - اجرای سرامیک بدنه طبقه اول و همکف

               - اجرای نبشی کشی و داربست جهت اجرای نمای بیرونی

               BERTO,برتو,خاک پی راه,گروه سرمایه گذاریگامر

               *بلوک 5

               - اتمام نمای بیرون ضلع غربی و جنوبی

               - تکمیل گل و گچ کلیه طبقات

               - اجرای تاسیسات فاضلاب ، گاز و آتشنشانی

               - اجرای لوله گذاری تاسیسات برقی کلیه طبقات

               BERTO,برتو,خاک پی راه,گروه سرمایه گذاری

               * محوطه

               BERTO,برتو,خاک پی راه,گروه سرمایه گذاری

               -  اجرای عملیات گاز رسانی به پروژه و المک گذاری

               - پیشرفت محوطه سازی 50 %

               - پیشرفت نمای دیوار محوطه 70%

               - اجرای پست اختصاصی برق 60%

               - جانمایی لوله گذاری آب و فاضلاب پروژه 20%

               - تکمیل انباری های پارکینگ های B و C