شرکت کاشی و سرامیک دی

طرح کارخانه کاشی دی با تکیه بر سابقه ده ساله معدن خاک نسوز گلدشت و جلوگیری از خام فروشی منابع معدنی، مطرح شد و با بررسی زیر ساخت های لازم، شهرک صنعتی سورمق به عنوان محل احداث این طرح انتخاب و از سه ماهه آخر سال ١٣٩٩ کلنگ زنی شده است.
در حال حاضر پروژه ساخت کارخانه تا ۶٠% پیشرفت داشته است. وبسایت :

daytile.com