شرکت راه و ساختمانی خاک پی راه

شرکت خاک پی راه به دنبال اجرای موفقیت آمیز پروژه های ساختمانی در مناطق مختلف و دستيابي به جديدترين روشها و استانداردهاي فني، با استفاده از مديران مجرب و متخصصين متعدد خود و برخورداري از حجم بالاي امکانات، تجهيزات و ماشين آلات تخصصي و پيشرفته، توانسته پروژه هاي ساختماني بزرگ و پيچيده اعم از پروژه های مسکونی ،اداری و تجاری در کوتاهترين زمان ممکن را با رعايت کليه استاندارها و با مناسبترين روش ها طراحي و اجرا می نماید .
این مجموعه در حال حاضر دارای فعالیت های متعددی در خصوص پروژه های شخصی ساز و همچنین پروژه های دولتی در استان فارس و دیگر استان ها می باشد.  

khakpeyrah.ir