اطلاعات شخصی

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

کد ملی:

شماره شناسنامه:

محل صدور:

محل تولد:

تاریخ تولد:

جنسیت:

وضعیت تاهل:

وضعیت سربازی:

آدرس:

تلفن همراه:

تلفن ثابت:

ایمیل:

نام و شماره تلفن شخص یا اشخاصی که بتوانند شما را تایید کنند:

آیا دوستان یا خویشاوندانی دارید که در این سازمان شاغل باشند؟

دارای نقص عضو یا محدودیت جسمی دیگری هستید؟

نسبت به چیزی آلرژی دارید (یا داشته اید)؟

هرگز دچار بیماری عصبی شده اید؟

آیا در 5 سال گذشته عمل جراحی مهمی روی شما انجام گرفته است؟

آیا در 5 سال گذشته به دلیل بیماری مهمی بستری شده اید؟

سو پیشینه دارید؟

سوابق بیمه:

خدمت نظام وظیفه:


سوابق تحصیلی


مقطع تحصیلی:

رشته تحصیلی/گرایش:

نام مرکز آموزشی:

تاریخ شروع:

تاریخ پایان:

معدل:سوابق شغلی


محل کار:

شغل:

تاریخ شروع:

تاریخ پایان:

علت خاتمه فعالیت:دوره های آموزشی


نام دوره:

نام موسسه آموزشی:

مدت دوره:

سرفصل های آموزشی دوره:نحوه همکاری


نحوه همکاری:

دو نفر از کسانی که شما را به خوبی میشناسند و هیچگونه نسبت فامیلی با شما ندارند را ذکر فرمایید:

اکنون مشغول به کار هستید؟

در صورت انتقال یا ماموریت حاضر به رفتن به شهرستان ها و شعبات دیگر هستید؟

تاریخی که می توانید مشغول به کار شوید:

به نظر شما در انجام چه کارهایی ضعیف هستید؟

به نظر شما در چه بخش هایی میتوانید به این مجموعه کمک کنید؟

حقوق مورد انتظار:


سوالات تکمیلی


آیا سیگاری هستید ؟:

تصویر پرسنلی:

آیا از سلامت جسمانی برخوردار هستید ؟:

شغل یا شغلهایی مرتبط با عمران که در آن تخصص دارید را بنویسید: