مصالح ساختمانی

موضوع مناقصه : تامین مصالح ساختمانی

گروه سرمایه گذاری برتو در نظر دارد تامین سیمان فله ، پودر سنگ ، سیمان سفید ، فوم سقفی ، گچ و خاک ، گچ سفیدکاری پروژه های مسکونی آپاتیه به شرح ذیل را از طریق مناقصه،واگذار نماید.لذا از کلیه تولید کنندگان و فروشندگان  واجد شرایط در هریک از بخشهای ساختمان دعوت میشوند جهت همکاری شرایط خود را برای این مجموعه ارسال نمایند

 

آدرس : صدرا،فاز1،بلوار البرز،البرز 3


نام و نام خانوادگی:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

آدرس ایمیل:

پیام: