| سنگ آذین

Azin Stone

شركت صنايع سنگ آذين در تيرماه سال ١٤٠٠ توسط مجموعه برتو به ثبت رسيده و در حال حاضر با تمرکز در شعبه تهران، نمایندهٔ هلدینگ در جهت بازاريابي و فروش انواع سنگ‌های ساختماني از جمله مرمريت آباده، سنگ اسلب، تراورتن عباس‌آباد است.

پیش‌بینی می‌گردد باتوجه‌به پشتكار و پتانسیل‌های موجود و بازاريابي قوي ماهانه بالاي پنج هزار مترمربع از انواع سنگ‌های ساختماني به فروش برسد

| سنگ آذین

شركت صنايع سنگ آذين در تيرماه سال ١٤٠٠ توسط مجموعه برتو به ثبت رسيده و در حال حاضر با تمرکز در شعبه تهران، نمایندهٔ هلدینگ در جهت بازاريابي و فروش انواع سنگ‌های ساختماني از جمله مرمريت آباده، سنگ اسلب، تراورتن عباس‌آباد است.

پیش‌بینی می‌گردد باتوجه‌به پشتكار و پتانسیل‌های موجود و بازاريابي قوي ماهانه بالاي پنج هزار مترمربع از انواع سنگ‌های ساختماني به فروش برسد

Asset 25