تجارت

تجارت در لغت به معنی داد و ستد است. داد به معنی ارائه کردن یا دادن چیزی به کسی و ستد از ستاندن یعنی گرفتن چیزی از کس دیگر برگرفته می شود.
بنابراین ما در تجارتمان یک چیز را می دهیم و چیز دیگری را می گیریم که در طی تاریخ این ابزار خیلی تغییر کرده اند. مهم ترین مسئله در خصوص تجارت بحث رضایت دو طرف از معامله‌ای است که انجام شده، یعنی اگر در تجارتی کالا یا خدمتی واگذار شود یا دریافت شود و فقط یکی از طرفیت ناراضی باشد آن دیگر تجارت نیست و شخص مورد نظر نیز دیگر تاجر نیست ، ما در هلدینگ برتو این اصل را فراموش نمیکنیم!
چرا که فقط به کسی که از راه فروش کالا یا خدمات درآمد دارد تاجر گفته نمی شود بلکه زمانی شما تاجر هستید که تمام طرف‌های مقابل شما نیز راضی باشد.
تجارت ما توسعه رضایت شماست!

- برند ها در شاخه صنعت

تصاویر بزرگ تری از برند ها قرار میگیرد.