بخش معدن - هلدینگ برتو

در شمال استان فارس از جمله در نزدیکی آباده معادن فعالی با مواد معدنی نظیر سنگ‌های ساختمانی و خاک نسوز وجود دارد. از لحاظ زمین ساختی معادن خاک نسوز این ناحیه از دیرباز موردتوجه بوده است. تا کنون بیش از ۱۰ معدن فعال و بیش از ۳۰ محدوده کشف شده، تحت عنوان خاک نسوز، یا صنعتی به تصویب رسیده و برای حداقل ۱۵ تا آنها پروانه اکتشاف صادر گردیده است. در این منطقه نحوه اجرای عملیات استخراجی به‌صورت روباز و پلکانی از بالا به سمت پایین خواهد بود. مصارف اصلی این مواد معدنی در ساختمان، سنگ نما، ساخت چینی‌های بهداشتی، کاشی‌سازی و…..است.

- برند ها در شاخه معدن